Double faced satin ribbon (38)

Single faced satin ribbon 'Packbel' (20)

Slit edge satin ribbon 'Pack Satin' (26)

Organza satin edge ribbon (27)

Organza ribbon woven edge (33)

Organza ribbon wired edge (28)

Taffeta ribbon 'Elegance' wired edge (20)

Texture ribbon 'Natural' wired edge (13)

Web ribbon 'Honeycomb' (22)

Cut edge organza ribbon (24)

Gingham ribbon 'Vichy' (11)

Jute ribbon (ECO) (41)

Cotton lace ribbon (ECO) (28)

Velvet ribbon (8)